Oikeustieteen kandidaatti 1986, Helsingin yliopisto, asianajaja 1990

Toiminut asianajotehtävissä vuodesta 1986 ja asianajajana 1990 lähtien ensin omassa toimistossa
Asianajotoimisto Petri Järvensivu Oy 1986 – 1990, sitten Asianajotoimisto
Kalliala & Järvensivu Oy 1991 - 2000, jonka jälkeen Asianajotoimisto
Susiluoto Oy 2001-2018 ja nyt 2019 jälleen omassa toimistossa
Asianajotoimisto Petri Järvensivu Oy.

Toiminut Asianajajaliitossa hallituksen varajäsenenä ja tutkintolautakunnan sihteerinä. Toiminut Helsingin Asianajajayhdistyksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Opetustehtäviä yliopistossa,
ICT ja rakennusalalla.

Julkaisuja: osatekijänä Asiakirjamalleja 2012, Talentum; Yrityksen asiakirjamallit 2016, Talentum;
Uuden yrittäjän käsikirja 2009, Talentum


www.Asuntokaupanvirheet.fi

www.Rakennusriidat.fi

www.Asoyriidat.fi

www.Osakasriidat.fi