Osakasriidat

Asuntokaupanvirheet.fi - Osakasriidat.fi - Rakennusriidat.fi - Asoyriidat.fi

Osakeyhtiöiden osakkaiden väliset riidat ovat yleisiä. Niihin saat ohjeita näiltä sivuilta. Mistä asioista voidaan päättää määräenemmistöllä ja mistä tavallisella enemmistöllä. Mikä on yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sisältö ja merkitys ja miten niillä voidaan sopia yhtiön menettelytavoista. Entä jos tulee riitatilanne? Lukuisia Korkeimman Oikeuden ja hovioikeuksien tapauksia.