Rakennusriidat

Asuntokaupanvirheet.fi - Osakasriidat.fi - Rakennusriidat.fi - Asoyriidat.fi

Ohjeita kuluttajille, omakotirakentajille, urakoitsijoille ja rakennuttajille sekä rakennusalan konsulteille ja arkkitehdeille. Keskeiset lait ja muut normit. Paljon tuomioita eri riitatilanteista mm. Korkeimman Oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan ohjeita.