Tietoa asiakirjoista sekä mallipohjat 

Malli
Malli

Testamentti

Testamentilla on mahdollista määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Tältä sivulta löydät ohjeita, mitä testamentin tekemisessä pitää huomioida. 

Malli
Malli

Perukirja

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perinnönjako

Perinnönjaossa sovitaan, mitä kukin osakas saa itselleen edesmenneen jäämistöomaisuudesta, kuten pankkitilillä olevista varoista. Jaettavaa perintöä on se kuolinpesän netto-omaisuus, joka jää, kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu.

Malli
Malli

Velkakirja

Velkakirja on sitoumus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velkojalle takaisin velan pääoman ja sovitun koron velkakirjassa sovituin ehdoin.

Malli
Malli

Lahjakirja

Lahja tarkoittaa sitä, että omaisuus siirtyy toiselle henkilölle ilman korvausta. Lahjasta pitää maksaa lahjaveroa, jos samalta lahjanantajalta saatujen lahjojen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän.

Malli
Malli

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et sairauden, vanhuuden tai muun syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaa asioitasi. 

Malli
Malli

Avioehtosopimus

Aviopuolisot voivat tehdä kirjallisen avioehtosopimuksen, jonka mukaan tietty omaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle eli sitä ei oteta huomioon omaisuuden tasajaossa. Sopimus voi koskea myös tulevaisuudessa saatavaa omaisuutta. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana.

Malli
Malli

Avioero ositus

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakoa, ositusta, toimitettavaksi.

Haluatko ottaa meihin yhteyttä?