Asoyriidat

Asuntokaupanvirheet.fi - Osakasriidat.fi - Rakennusriidat.fi - Asoyriidat.fi

Miten asunto-osakeyhtiöt toimivat ja mitä ovat osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet?   Mitä hallitus voi päättää ja mitä päätetään yhtiökokouksissa? Hallituksen jäsenten vastuu. Yhtiökokouksen pätemättömyys ja mitättömyys. Miten niitä moititaan? Korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien päätöksiä erilaisista riitatilanteista mm vahingonkorvauksista.