Perukirja

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.
Meillä tavallisen perunkirjoituksen lähtöhinta on 1000e sis alv 24%. Tämä sisältää seuraavia toimia:

1.Neuvottelu, jossa käydään läpi perukirjan ja perunkirjoituksen pääasiat, kuten perilliset, varat ja velat sekä mitä asiakirjoja tarvitaan.
2.Sukuselvityksen tilaamisen ohjeistaminen (+100-200€ jos me tilaamme).
3.Osakkaiden kutsuminen perunkirjoitukseen.
4.Testamentin tiedoksianto, jos sellainen on tehty (+100€/osakas, jos perunkirjoitustilaisuuden ulkopuolella).
5.Perukirjan luonnostelu
6.Perunkirjoitustilaisuus
7.Uskotut miehet 2kpl
8.Perukirjan toimittaminen verottajalle
9.Osakasluettelon vahvistamisesta maistraatissa (+100€ + viranomaiskulut)
11. Arviot kiinteistöistä ja asunto-osakkeista ja muusta varallisuudesta (LKV kustannus tarvittaessa).
(Lisäksi veloitetaan viranomaiskulut.)

PERUKIRJA OHJEISTUS

Mitä tietoja tarvitaan yleisesti (jokainen pesä on tietysti oma ja erityinen):

1.Vainajan perilliset, leski, toissijaiset perilliset ja testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus

2.kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja

3.yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero

4.perillisen tai testamentinsaajan suhde vainajaan

5.jos avopuoliso on osakkaana, päteekö jompikumpi seuraavista:

a.avopuoliso on ollut aikaisemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa

b.hänellä on (ollut) yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa

6.vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä

Jos vainaja oli leski ja hänen aiemmin kuolleen puolisonsa omaisuus oli vielä osittamatta, ilmoita molempien varat ja velat jälkimmäisenä kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan.

7.onko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen

8.luovuttaako (varakkaampi) leski omaisuuttaan tasinkona puolison perillisille

9.pidättääkö leski hallintaoikeuden asuntoon, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotina

10.testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset

11.mahdolliset perinnönjättäjän ja lesken antamat ennakkoperinnöt

12.lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä 3 viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa - lahjoituksen ajankohta, arvo ja lahjaksi saatu omaisuus

13.vakuutuskorvaukset, jotka on maksettu kuolinpesälle tai edunsaajalle kuoleman johdosta - vakuutuskorvausten saajat ja määrät yksilöiden kunkin korvaus

14.hautauskulut

15.perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut

16.vainajan elinaikaan liittyvät velat.

17.asunto-, osamaksu- ja luottokorttivelka

18.verovelka vainajan elinajalta

19.vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut

20.maksamattomat sairauskulut

21.testamentti ja avioehtosopimus

22.perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu

23.osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako

24.jakamattomat kuolinpesät

25.kuka osakkaista hoitaa veroasiat

Verottajalle toimitetaan vain kopiot asiakirjoista. Alkuperäiset kappaleet säilytetään itsellä. Ei tarvitse liittää mukaan saldotodistuksia, tositteita, sukuselvitystä, kopioita muista perukirjoista.