Ositus avioerossa

Avioeron tultua vireille jaetaan puolisoiden omaisuus. Sille ei ole määräaikaa mutta käytännön syyt puoltavat sen tekemistä heti. Ositus tulee tehdä kirjallisesti ja kaksi esteetöntä todistajaa todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Ositus voidaan sopia tai siihen voidaan hakea pesänjakaja. Osituksessa ei tarvitse laskea omaisuuseriä tarkasti käypiin arvoihin tai tasan puoliksi jne. Tasinko jos sellaista maksetaan on osapuolten vapaasti sopima. Sopimusosituksessakin on epäselvyyksien välttämiseksi viisasta käyttää asianajajaa tekemään jakoasiakirja. Joissain tilanteissa laaditaan pelkkä omaisuuden erottelu asiakirja.

Meillä tavallisen ositusasiakirjan laatiminen tunnin neuvotteluineen maksaa 350e sis alv.