HINNASTO

Laskutuksemme on aikaperusteinen eli se perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan. Tuntiveloitushintamme on 287 €/h– 322 €/h sisältäen arvonlisäveron. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Yksittäisen toimeksiannon palkkioon voivat vaikuttaa toimeksiannon vaikeusaste ja kiireellisyys. Tuntiveloitettavia toimenpiteitä ovat tyypillisesti erilaiset neuvottelutilanteet sekä oikeudenkäynnit, joiden kokonaiskesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan. Ohessa esimerkkejä yleisimmistä toimeksiannoista. Hinnat ovat suuntaa-antavia, koska toimeksiantoon saattaa sisältyä ylimääräistä selvitystyötä, jota toimeksiantoa vastaanotettaessa ei pysty arvioimaan.

Selvitämme heti alussa maksuttomassa alkuselvityksessä, miten asiaasi hoidetaan ja mitä oma toimeksiantosi tulee maksamaan.


OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Kotivakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin sisältyy yleensä
oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman. Halutessanne otamme puolestanne yhteyden vakuutusyhtiöönne selvittääksemme, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutukseenne. Selvitys voidaan tehdä etukäteen ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy. Muista että oikeusturvavakuutus korvaa myös riidan neuvottelusta aiheutuvia kuluja, myös silloin kun asia päättyy sovintoon. (Katso linkki oikeusturvavakuutuksesta)
NEUVOTTELUT

Hinnat alkaen (alv 0%)
Hinnat alkaen (sis.alv 24%)
Puhelinneuvottelut alkaen
130 €
161€
Neuvottelut toimistossa
260 €
322 €
Neuvottelu toimiston ulkopuolella 390 €
484 €
ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN
Avioehtosopimus 500 €
620 €
Testamentti
260 € 322 €
Edunvalvontavaltuutus 260 €
322 €
Kiinteistön kauppakirja 260 €
322 €
Lahjakirja 260 €
322 €
PERHE- JA PERINTÖOIKEUS
Avioerohakemus 260 €
322 €
Osituksen toimittaminen (sopimus) 520 €
620 €
Perunkirjoitus 520 €
620 €
Perinnönjako (sopimus) 520 €
620 €
RIITA-ASIAT
Haastehakemuksen laatiminen, alkaen 520 €
620 €
KULUKORVAUKSET
Autokilometrit 0.62€/km
Viranomaiskulut